REMOS TUTL

Project Details

Description

REMOS on laite joka integroituu joko syvän kaivoksen ekstensometreihin, kaapelipultteihin tai kalliopultteihin. Se laskee ja näyttää reaaliajassa jännitystilan muutokset kalliomassassa ja mahdollistaa kaiken saatavilla olevan malmin louhimisen sekä välittömät varoitukset odottamattomista kallioperän liikkeistä.
AcronymREMOS
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201930/04/2021

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.