REINO: Rakennusten käyttäjät huomoiva esineiden internet (IoT) osana kestäviä energiajärjestelmiä

Project Details

Description

Rakennussektori kuluttaa noin 40% maailman energiasta. 1% säästön saavuttaminen toisi jo Euroopan tasolla 2,7 mrd€/v markkinan. Vaihtelevan uusiutuvan sähköntuotannon lisäys kasvattaa tarvetta muun energiajärjestelmän joustokykyyn. Tässä hankkeessa kehitetään energiajärjestelmien älykästä joustoa yhdessä kasvuhakuisten yritysten kanssa. Kohteena ovat ensisijaisesti asuin- ja toimistorakennukset. Hankkeessa kehitettäviä ohjausalgoritmeja voidaan muokata sellaisiksi, että kulloinkin tarvittava ohjaus voidaan toteuttaa joustavasti. Energiankulutuksen jouston ohjauksessa huomioidaan myös käyttäjän hyväksymä olosuhteiden hetkellinen heikkeneminen tai vaihtelu (lämmitys tai muu lämmöntarve, jäähdytys, ilmastointi jne.). Tässä hankkeessa kehitetään em. tavoitteet toteuttavia ohjauslaitteita ja –ohjelmistoja, demonstroidaan niiden toimintaa todellisissa kohteissa ja saatavia kustannussäästöjä sekä pyritään löytämään sopivia kansainvälisiä markkinoita.
Short titleREINO
AcronymREINO
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201614/11/2016