Reboot IoT Factory Phase II

Project Details

Description

Reboot IoT Factory hanke digitalisoi Suomen valmistavaa teollisuutta ketterän yhdessä tekemisen, kokemusten jakamisen ja SME-yhteistyön kautta. Hanke toteuttaa yhteiskehittämisen mallia, jota voidaan hyödyntää myös muilla toimialoilla luoden laajaa vaikutusta yhteiskunnassa. Hankkeen ekosysteemiin osallistuu laaja joukko Suomen merkittävimpiä digitalisaation edelläkävijäyrityksiä sekä tutkimuksen huippuorganisaatioita. Tiiviin yhteistyön kautta on tunnistettu valmistavan teollisuuden tärkeimmät haasteet, jotka vaikuttavat koko toimialan tuottavuuteen. Näiden "Grand Challenge" -haasteiden ratkaiseminen konkretisoituu joukoksi Proof-of-Concept -toteutuksia, joissa ekosysteemin sisältä valitut toimijat kehittävät soveltavaa IoT -tutkimusta ja liiketoimintaa rinta rinnan. Proof-of-Concept -toteutuksista syntyy portfolio parhaita ratkaisuja ja käytänteitä, jotka jaetaan ekosysteemin sisällä digitalisaation nopeuttamiseksi. SME-kentästä tunnistetut yritykset aktivoidaan mukaan tuotteistamaan ja skaalaamaan parhaita ratkaisuja liiketoiminnan vaikuttavuuden maksimoimiseksi. Soveltavan tutkimuksen tuloksia viedään mukanaolevissa yliopistoissa sisään koulutustarjontaan, jolloin päästään tuottamaan uusia asiantuntijoita tulevaisuuden digitaalisiin tuotantoympäristöihin.Hankkeen yrityskonsortio koostuu kahdeksasta tehtaasta: ABB (kaksi tehdasta), GE Healthcare, KONGSBERG, Nokia, Ponsse, Scanfil ja Sulzer. Hankkeen tutkimusosapuolia ovat VTT, Oulun yliopisto, Åbo Akademi sekä Aalto yliopisto. Hankkeen toteutetaan 1.11.2019-30.8.2021.
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201931/08/2021

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Oulun yliopisto
  • Ponsse Oyj
  • Åbo Akademi
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 9 - Industry, Innovation, and Infrastructure

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.