Real-time parking monitoring and management

  • Främling, Kary (Principal investigator)
  • Madhikermi, Manik (Project Member)
  • Pirilä, Jussi (Project Member)
  • Toiskallio, Kalle (Project Member)
  • Rinnekangas, Rauli (Project Member)
  • Javed, Asad (Project Member)
  • Khongbantabam, Nabakumar (Project Member)
  • Malhi, Avleen (Project Member)
  • Näräkkä, Jukka (Project Member)
  • Keyriläinen, Tuomas (Project Member)

Project Details

Description

eParkly tarjoaa parempaa pysäköintikokemusta autonkuljettajille tunnistamalla vapaat pysäköintipaikat ja mahdollistamalla kysyntäpohjaiset markkinat pysäköintipaikkojen hinnoittelulle. eParkly tarjoaa kysyntäpohjaisen markkinapaikan pysäköintipaikkojen tarjoajille. Pysäköintipaikat voivat olla yksityispysäköinteja, pysäköintiyritysten tarjoamia tai kadunvarsipaikkoja.
AcronymeParkly
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202031/05/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.