Radiation and photodetector technologies for Finnish electronics industry

Project Details

Description

RaPtor-projekti on osa kotimaisen elektroniikkateollisuuden uudistamiseen tähtäävää aloitetta. Se muodostaa kahdesta tutkimuspartnerista ja yhdeksästä yrityspartnerista koostuvan detektoriteknologioiden ja sovellusten ekosysteemin. Merkittävä osa teollisuuspartnereista on startup-yrityksiä. Nyt muodostetun konsortion tavoitteena on kehittää uusia teknologisia ratkaisuja kaupallisesti kiinnostaviin säteilydetetektorisovelluksiin. Tutkimistamme sovellusalueista mainittakoon lämpökuvantaminen, kemikaali- ja kaasuanalyysit, radonmittaukset sekä röntgenkuvantaminen. Konsortio kattaa koko arvoketjun materiaaleista ja komponenteista systeemi-integrointiin ja sovellusten kaupallistamiseen. Detektorimateriaaleina hyödynnämme sekä perinteisiä puolijohteita (pii, germanium) että uudempia materiaaleja (grafeeni, joustavat oksidipuolijohteet, kvanttipisteet). Näitä yhdistämällä tavoitteenamme on saavuttaa entistä tehokkaampia ja herkempiä komponentteja kustannuskykyisillä hinnoilla, mikä mahdollistaa uusia innovaatioita detektorialalle.
AcronymRaPtor
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201931/05/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.