Quantifying Human Experience for Increased Intelligence Within Work Teams and in the Customer Interface

Project: Business Finland: Other research funding

Details

Description

Digitalisaatio tarjoaa ennennäkemättömän laajoja mahdollisuuksia yhteistyöhön. Vuorovaikutusteknologiat eivät kuitenkaan vielä tarpeeksi kohtaa niitä käyttävien ihmisten tarpeita. Itse asiassa, kommunikaatiotyökalujen pääpuutteet liittyvät juuri niihin tekijöihin, jotka määrittävät hyvää ihmistenvälistä vuorovaikutusta: jaettua kontekstia, synkronoitumista, ja ennen kaikkea tunnetiedon laadukasta välittymistä.

Tämän seurauksena väärinymmärrykset ovat tavallisia, jaetun ongelmanratkaisun tehokkuus heikkenee ja yhteistyö ei ole niin tehokasta kuin se voisi olla. Tämän projektin tavoitteena on luoda uutta tietoa, joka avaa mahdollisuuksia 1) parantaa digitaalista ja kasvokkain tapahtuvaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta 2) tunnetiedon käyttämiseen palvelujen, applikaatioiden ja sisältöjen suunnittelussa sekä testaamisesssa.

Tämä tavoite saavutetaan käyttämällä uusia tunne- ja vuorovaikutusteknologioita, kuten sensoriteknologiaa sekä konenäköä, ja korkeatasoisella monitieteisellä tutkimuksella, jossa yhdistyvät kognitiivinen, affektiivinen ja sosiaalinen neurotiede, biosignaalien mittaaminen ja analysointi, konenäköteknologia ja algoritmit, datafuusio, kompleksisten verkostojen tutkimus sekä käyttäjäkeskeiset design-menetelmät. Toiminnallaan projekti luo uutta ymmärrystä tekijöistä, jotka tukevat toimivaa ihmistenvälistä vuorovaikutusta, sekä tunnedatan hyödyntämisen mahdollisuuksista liiketoiminnassa.
Short titleHUMEX
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201830/04/2020

Research units

Project participants

ID: 14832451