Predictricity

 • Sierla, Seppo (Principal investigator)
 • Aaltonen, Harri (Project Member)
 • Karhula, Niko (Project Member)
 • Hölttä, Taneli (Project Member)
 • Vyatkin, Valeriy (Project Member)
 • Subramanya, Rakshith (Project Member)

Project Details

Description

Ilmastonmuutoksen vaikutusten alkaessa tuntua on uusien energiaratkaisujen maailmanlaajuinen vallankumous välttämätön. Uusien energiaratkaisujen vallankumouksen suuri haaste on erilaisten hajautettujen energiaresurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistaminen sähköverkoissa. Säätösähkömarkkinat muodostavat valtakunnallisen mekanismin tähän pääsemiseksi ilman valtiontukia. Energiaresurssien omistajat ja haltiat tarjoavat alati energiaresurssejaan huutokauppaperiaatteella toimivilla säätösähkömarkkinoilla – ja heidän on alati tehtävä hyviä liiketoimintapäätöksiä voidakseen toimia voitollisesti. Nämä päätökset tehdään yleensä virtuaalivoimalaa (virtual power plant) käyttäen, joko asiantuntijan toimesta tai automaattisesti. Predictricity-yhteishanke soveltaa tekoälyä ennustamiskyvykkyyksien kehittämiseksi virtuaalivoimaloiden yhteyteen ja voitollisten liiketoimintapäätösten tekemisen tueksi. Ennustamisessa keskitytään säätösähkömarkkinoihin ja energiaresurssien joustokykyyn lyhyen aikajänteen markkinoiden kannalta. Yhteishankkeessa kehitetään ennustin-sovelluksia, joiden kautta ennusteet ovat saatavilla, kun markkinapaikalla tarvittavat päätökset tarjouksia varten on tehtävä. Yhteishankkeessa keskitytään Suomen, Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden sähkömarkkinoihin, sillä nämä maat - erityisesti Suomi - ovat olleet edistyksellisiä relevantin avoimen datan tuottamisessa. Projektissa myös seurataan aktiivisesti meneillään olevaa Euroopan säätösähkömarkkinoiden harmonisointia ja ennakoidaan tämän kehityksen seurauksia ennustamiskyvykkyyksien kehittämiselle. Pääasiallisen kiinnostuksen kohteena ovat taajuusohjattu käyttöreservi- ja taajuudenhallintareservimarkkinat.
StatusFinished
Effective start/end date01/04/201931/03/2022

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Aalto-yliopistokiinteistöt Oy (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • e2m - Voimakauppa Oy
 • Fingrid Oyj
 • Flexens Oy Ab
 • Granlund Oy
 • Helen Oy
 • Kemijoki Oy
 • Liikennevirta Oy
 • Lumme Energia Oy
 • Siemens Oy
 • St1 Lähienergia Oy
 • Väre Energia Oy
 • Tietoevry Oyj

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.