Predictricity

Project Details

Description

Ilmastonmuutoksen vaikutusten alkaessa tuntua on uusien energiaratkaisujen maailmanlaajuinen vallankumous välttämätön. Uusien energiaratkaisujen vallankumouksen suuri haaste on erilaisten hajautettujen energiaresurssien oikea-aikaisen saatavuuden varmistaminen sähköverkoissa. Säätösähkömarkkinat muodostavat valtakunnallisen mekanismin tähän pääsemiseksi ilman valtiontukia. Energiaresurssien omistajat ja haltiat tarjoavat alati energiaresurssejaan huutokauppaperiaatteella toimivilla säätösähkömarkkinoilla – ja heidän on alati tehtävä hyviä liiketoimintapäätöksiä voidakseen toimia voitollisesti. Nämä päätökset tehdään yleensä virtuaalivoimalaa (virtual power plant) käyttäen, joko asiantuntijan toimesta tai automaattisesti.
Predictricity-yhteishanke soveltaa tekoälyä ennustamiskyvykkyyksien kehittämiseksi virtuaalivoimaloiden yhteyteen ja voitollisten liiketoimintapäätösten tekemisen tueksi. Ennustamisessa keskitytään säätösähkömarkkinoihin ja energiaresurssien joustokykyyn lyhyen aikajänteen markkinoiden kannalta. Yhteishankkeessa kehitetään ennustin-sovelluksia, joiden kautta ennusteet ovat saatavilla, kun markkinapaikalla tarvittavat päätökset tarjouksia varten on tehtävä.
Yhteishankkeessa keskitytään Suomen, Pohjoismaiden ja muiden EU-maiden sähkömarkkinoihin, sillä nämä maat - erityisesti Suomi - ovat olleet edistyksellisiä relevantin avoimen datan tuottamisessa. Projektissa myös seurataan aktiivisesti meneillään olevaa Euroopan säätösähkömarkkinoiden harmonisointia ja ennakoidaan tämän kehityksen seurauksia ennustamiskyvykkyyksien kehittämiselle. Pääasiallisen kiinnostuksen kohteena ovat taajuusohjattu käyttöreservi- ja taajuudenhallintareservimarkkinat.
Short titlePredictricity
StatusActive
Effective start/end date01/04/201931/03/2022