Post-Quantum Cryptography

Project Details

Description

Post-Quantum Cryptography -hankkeessa tutkitaan uusia kryptografisia menetelmiä sekä niiden asettamia vaatimuksia erilaiselle laitteille ja ohjelmistoille, joissa salausta käytetään. Kvanttilaskenta ja kvanttitietokoneet muodostavat pitkällä aikavälillä merkittävän uhkan nykyisille laajasti käytetyille julkisen avaimen salausmenetelmille. Kvanttiturvallisilla menetelmillä nämä uhkat voidaan torjua ja viimeaikaisten kehitysten vuoksi uusien menetelmien standardointi on aloitettu. Tässä hankkeessa selvitetään näiden uusien, standardoinnissa mukana olevien menetelmien mahdollisuuksia ja rajoituksia sekä tutkitaan kvanttilaskennan mahdollisuuksia salausmenetelmien murtamisessa. Lupaavimpia menetelmiä koeponnistetaan eri yritysten käyttötapauksissa. Lisäksi muodostetaan korkean tason ohjeistuksia tämän tutkimusten löydösten perusteella tärkeimpien sidosryhmien käyttöön.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202030/06/2022

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Advenica Oy (Joint applicant)
  • Bittium Oyj (Joint applicant)
  • Insta Group Oy (Joint applicant)
  • SSH Communications Security Oyj (Joint applicant)
  • Tosibox Oy (Joint applicant)
  • Sectra Imaging IT Solutions AB (Joint applicant)
  • Business Finland (Project partner)
  • Helsingin yliopisto
  • Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.