Optical Information Processing for Energy-Efficient Data Centers - OPEC

  • Khayrudinov, Vladislav (Project Member)
  • Sippola, Perttu (Project Member)
  • Seppänen, Heli (Project Member)
  • Lipsanen, Harri (Principal investigator)
  • Mackenzie, David (Project Member)
  • Matikainen, Antti (Project Member)
  • Hilden, Panu (Project Member)
  • Pakarinen, Lasse (Project Member)
  • Susoma, Jannatul (Project Member)

Project Details

Description

OPEC -hankkeessa kehitetään komponentteja mahdollistamaan tiheästi skaalattavat ja energiatehokkaat optiset liitokset sekä optinen kytkentä datakeskuksissa. Loppukäyttäjän kannalta katsottuna sekä megadatakeskukset että mobiilit datakeskukset vaativat uusia lähestymistapoja siirryttäessä 5G:hen. Uudet radio-kuitua-pitkin -teknologiat vaativat sähköisten signaaliyksikköjen sijoittamisen kauemmaksi langattomista antenneista, lisäksi uudet mikroaaltofotoniikkateknologiat mahdollistavat langattomien antennisignaalien ohjauksen sekä mikroaaltosignaalien synnyttämisen, käsittelyn ja suodattamisen. Nopeat yksimuotokuitulinkit mahdollistavat tehokkaan optisen tiedonsiirron mobiilien datakeskusten välillä aidosti verkottuneisiin linkkiasemiin.
Short titleOPEC
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.