Novel Preclinical Model for Breast Cancer Theraphy

Project Details

Description

Yli 90 % kehitteillä olevista syöpälääkkeistä epäonnistuu kliinisissä lääkekokeissa. Syynä tähän on lääkeyhtiöiden käyttämät vääränlaiset prekliiniset mallit, jotka eivät pysty luotettavasti jäljittelemään alkuperäisen kasvaimen soluidentiteettiä eivätkä kasvaimen heterogeenisyyttä. Tällöin kokeista saadut tulokset lääkkeiden tehokkuudeta perustuvat väärien solutyyppien antamiin vasteisiin. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen kasvatusmateriaalin, joka pystyy ylläpitämään rintasyöpäsolujen alkuperäistä soluidentiteettiä. Tällaisella uudenlaista prekliinistä mallilla saadaan lääkevastekokeista tuloksia, jotka pystyvät paremmin ennustamaan todellisia lääkevasteita potilaissa. Yhden epäonnistuneen lääkekokeen kustannukset nousevat miljooniin euroihin, mikä on tehnyt lääkekehityksestä äärimmäisen kallista ja potilaiden kannalta tehotonta. Lääkeyritykset ovat tästä syystä käyttäneet viime vuosina yhä suuremman summan rahaa lääkekehitykseensä ja kasvava osuus tästä toiminnasta on toteutettu alihankintana. Kehittämällemme uudenlaiselle mallille uskotaan tästä syystä olevan kilpailuetu palveluntarjoajana prekliinisen vaiheen kokeissa, sillä sen parempi ennustavuus takaa kliinisiin kokeisiin edenneen lääkkeen paremman onnistuvuuden potilaskokeissa ja siten mahdollisuuden edetä markkinoille saakka. TUTL rahoituksen turvin pyritään kartoittamaan ne markkinat, joille palveluyrityksen kannattaisi parhaiten profiloitua, verkostoitumalla potentiaaliseten mallin hyödyntäjien kanssa, sekä selvittää paras kaupallistamisvaihto. Kaupallistamistavoitteen etuna on työllisyyden kasvattaminen akateemisen avaininnovaation turvin, kliinisten lääkekokeiden tehokkuuden parantaminen, sekä uusien lääkkeiden nopeampi saanti syöpäpotilaiden ulottuville.
Short titleBCT
AcronymPreClinica
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201730/09/2020