New methods and techniques for reliable control of quality of advanced engineering materials

Project Details

Description

Nopeasti kasvava kehittyneiden suurlujuusterästen käyttö kuljetusvälineteollisuudessa lisää merkittävästi niistä valmistettujen komponenttien kustannuksia ja vedystä aiheutuvien vaurioiden riski kasvaa. Olemme kehittäneet ainutlaatuisen laitteiston vetypitoisuuden tarkkaan mittaamiseen kiinteästä aineesta, joka parantaa merkittävästi korkealujuusterästen laadun valvontaa eri sovelluksissa.
Projektin tavoitteena on hyödyntää saavutettua tietotaitoa ja kokemusta vedyn käyttäytymisestä kiinteissä aineissa ja perustaa start-up yritys teknologian ja uuden terästen laadun valvontamenetelmän kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Kehitettyjen menetelmien ja tekniikoiden käyttö tarjoaa tehokkaan teknologian tuotannon kontrollointiin teräs- ja kuljetusvälineteollisuudessa, jonka avulla voidaan merkittävästi vähentää viallisista tuotteista aiheutuvia asiakaskustannuksia.
Kehitetyillä menetelmillä on monia teollisia sovelluksia, joissa tarvitaan vetypitoisuusmittauksessa suurta tarkkuutta, esimerkiksi elektroniikkateollisuus. Vetyyn perustuvat kuljetussovellukset ja niihin liittyvät infrastruktuurit lisäävät konstruktiomateriaaleille asetettavia vaatimuksia, erityisesti liittyen niiden vetyhaurauden kestävyyteen.
Short titleAalto-TUTL-QUCAM
AcronymQUCAM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201730/06/2019