Neuroeconomics of Games

  • Salminen, Mikko (Project Member)
  • Ravaja, Niklas (Principal investigator)
  • Kivikangas, Matias (Project Member)
  • Järvelä, Simo (Project Member)

Project Details

Description

Neuroeconomics of Games -hankkeessa tutkitaan free-to-play mobiilipelien mikromaksamista neurofysiologisin menetelmin sekä pelisisältöjen ostoon liittyvää kuluttajakäyttäytymistä laajemmin meta-analyyseillä sekä laaja-mittaisilla kyselyillä. Tavoitteena hankkeessa on selvittää minkälaiset emotionaaliset ja kognitiiviset prosessit ja ekonomiset päätöksentekoprosessit johtavat myönteisiin tai kielteisiin ostopäätöksiin free-to-play-peleissä, ja miten erilaiset suositut ratkaisut pelisuunnittelussa ja monetisaatiossa koetaan. Projekti tutkii ilmiötä monella tasolla: siinä missä neurofysiologinen lähestymistapa mahdollistaa pelaajan tiedostamattomien prosessien arvioinnin kehollisia vasteitea kuten aivosähkö-, ja sydänkäyrää mittaamalla kokeellisen tarkasti pelaamisen aikana, meta-analyysit ja kyselyt mahdollistavat ilmiön tutkimisen laajemmalla tasolla liittyen pelaajien motivaatoihin ja käytänteisiin. Projekti toteutetaan Aalto-yliopiston ja Tampereen yliopiston yhteishankkeena.
Short titleTekes/NoG
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201430/06/2016