Nanothrust

  • Mattila, Janne (Project Member)
  • Korhonen, Anna-Kaisa (Project Member)
  • Saalasti, Tatu (Project Member)
  • Kajaste, Jyrki (Project Member)
  • Kuosmanen, Petri (Principal investigator)

Project Details

Description

Paineilmaa pidetään yleisesti teollisuuden kalleimpana energiamuotona. Paineilman tuotanto on nykytekniikalla toteutettuna hyötysuhteeltaan erittäin huono ja se onkin globaalisti erittäin suuri sähkön käyttäjä. Paineilmajärjestelmiä hyödynnetään teollisuudessa laajasti. Toisaalta, esimerkiksi prosessiteollisuudessa sekä lämpövoimakoneissa syntyy runsaasti hukkalämpöä, jolle olisi tärkeä löytää järkevää käyttöä. Tutkimuksessa kehitettävä menetelmä kykenee vastaamaan edellä mainittuihin tarpeisiin. Kyseessä on uusi menetelmä ja mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi teollisuusprosesseissa syntyvää hukkalämpöä paineilman tuotantoon sekä vähentää siten merkittävästi sähköenergian kulutusta. Prosessissa voidaan käyttää myös matalalämpöistä hukkalämpöä, jota on saatavilla paljon. Menetelmällä voidaan paineilman tuotannossa saada aikaan 50 %:n sähköenergian säästö, mikä tuo menetelmää soveltavalle yritykselle merkittävän kilpailuedun.
Short titleNANOTHRUST
StatusActive
Effective start/end date01/10/202131/03/2024