NANOGRA

  • Lipsanen, Harri (Principal investigator)
  • Latikka, Mika (Project Member)
  • Raju, Ramesh (Project Member)
  • Valiauga, Povilas (Project Member)
  • Kauppinen, Christoffer (Project Member)
  • Isakov, Kirill (Project Member)

Project Details

Description

Tämä projekti pyrkii kehittämään kaupallistettavia itsepuhdistuvia heijastuksenestokalvoja aurinkokennoihin ja muihin optisiin sovelluksiin. Ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen johdosta vähähiiliset ja hiilineutraalit sähkön tuotantotavat ovat tärkeitä. Aurinkoenergia on maailman mittakaavassa lupaavin sähkön tuotantomuoto. Kuitenkin, jopa 20% tai enemmän aurinkokennojen energiantuotantopotentiaalista haaskautuu aurinkokennojen suojalasin likaantumisen takia. Energianhaaskaus voidaan estää jatkuvalla puhdistamisella, mutta tämä merkitsee aurinkokennojen omistajalle joko jatkuvia kuluja puhdistuksesta tai vaivaa koska kennot pitää puhdistaa itse. Kehittämämme itsepuhdistuvat kalvot perustuvat hyvin skaalattavaan atomikerroskasvatusteknologiaan (ALD-teknologia). Itsepuhdistumisen lisäksi kalvot toimivat erinomaisina heijastuksen-estokalvoina lasilla. Yhdistetty itsepuhdistuvuus ja heijastuksen-esto nostavat aurinkokennon tuottamaa päivittäistä sähkömäärää noin kolmanneksella. Projektissa kehitämme kalvojemme kestävyyttä samaan aikaan pyrkien säilyttämään kalvojen erinomainen itsepuhdistuvuus ja optiset ominaisuudet. Projektin toinen puoli on oikean kaupallistamismallin etsiminen. Projektin jälkeisen spin-off-yrityksen liiketoiminta voi perustua lisensointiin, valmistukeen tai nöiden yhdistelmään. Sopivien asiakkaiden löytäminen on myös painopiste.
Short titleNANOGRA
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202031/03/2022

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.