Muutosvoimainen strateginen kaupunkikehittäminen - kilpailukyvyn ja vuorovaikutteisuuden vuoropuhelu?

Project: Other external funding: Municipalities

ID: 16858780