Multitechnological recycling of polystyrene

Project Details

Description

MoPo(polystyreenin moniteknologinen kierrätys) projektin päätavoitteena on luoda työkalut polystyreenijätteen kierrätykseen sekä kokonaan uudentyyppinen vahvaan integrointiin perustuva ekosysteemi, jossa nykyään arvokas, mutta hyödyntämätön jäte erilliskerätään, lajitellaan ja kierrätetään joko mekaanisesti polymeeritasolle tai kemiallisesti styreenimonomeereiksi sekä prosessoidaan edelleen arvokkaiksi tuotteiksi, kuten lateksiksi ja lämmöneristeiksi. MoPo pohjautuu VTT:n vahvaan osaamiseen jätteiden kierrätyksessä ja hyödyntämisessä. MoPo projekti tukee vahvasti yrityksiä näiden tavoitteissa ilmastoneutraalisella sektorilla luoden uusia ratkaisuja muovin uudelleenkäyttöön. Projektilla on merkittävä vaikutus taloudelliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen. MoPo konsortiossa on toimijoita koko arvoketjulle. Yritysten liikevaihto kasvaa yli 900 miljoonaa euroa 4-10 vuodessa projektin loppumisen jälkeen (taulukko alla). Erityisesti laaja ja vahva kansainvälinen verkostuminen takaa näiden tavoitteiden saavuttamisen realistisella aikajänteellä.
AcronymMOPO
StatusFinished
Effective start/end date01/05/202031/08/2022

Collaborative partners

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.