Molekyylimallitus teollisessa tuotekehityksessä

Project Details

Description

Molekyylimallitus on kemian osa-alue, jossa kemiallisia ilmiöitä, materiaaleja ja prosesseja tarkastellaan laskennallisilla menetelmillä. Menetelmien kehittymisen ja tietokoneiden laskentatehon huiman kasvun ansiosta laskentamallit kehittyvät jatkuvasti yhä realistisemmiksi.

Molekyylimallituksella on nykyisin merkittävä rooli globaalin kemianteollisuuden tuotekehityksessä. Kansainvälisen kilpailutilanteen tarkastelu osoittaa, että molekyylimallituksen systemaattisella ja pitkäjänteisellä hyödyntämisellä olisi mahdollisuus monipuolistaa ja tehostaa tuotekehitystä ja siten luoda uusia merkittäviä liiketoiminta-mahdollisuuksia

Tässä hankkeessa kootaan yrityksistä ja tutkimusorganisaatioista koostuva yhteistyöverkosto, jonka tarkoituksena on synnyttää uutta liiketoimintaa kolmella toisiinsa kytkeytyvällä aihealueella:
1. Tietokoneavusteisen tuotekehityksen mahdollistamat uudet innovaatiot ja tuotteet
2. Palveluliiketoiminta, jossa mallitusosaamista myydään palveluna yrityksille (konsultointi)
3. Ohjelmisto- ja laiteliiketoiminta, jossa myydään avaimet käteen -ratkaisuja yrityksille

Aihealue (1) vahvistaa Suomen kemianteollisuuden kilpailukykyä. Aihealueet (2) ja (3) olisivat uutta palveluliiketoimintaa, jota voisi harjoittaa globaalissa mittakaavassa.
Short titleMM-RD
AcronymMM-R&D
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201931/08/2019