Minimalist Organizational Design

Project Details

Description

Minimalist Organizational Design –hanke (MODe) luo tutkittua tietoa itseohjautuvuudesta ja -organisoitumisesta suomalaisten yritysten käyttöön, jotta yritykset voivat tehdä ei-hierarkisesta organisoitumisesta kilpailuvaltin ja siihen liittyvistä palveluista vientituotteen. Hankkeessa tutkitaan, mitkä rakenteet ja johtamiskäytännöt tekevät itseorganisoitumisen mahdolliseksi. Mitä vaiheita ja haasteita on muutosprosessissa kohti itseohjautuvuutta? Ja mitkä ovat itseorganisoituvan organisaation kipupisteet ja suurimmat haasteet? Hankkeessa on mukana kaksi TK-projektia, jotka kasvattavat kansainvälistä liiketoimintaansa kehittämällä itseohjautuvuuden tukemista edistäviä tuotteita. Lisäksi hankkeessa on viisi eri itseohjautuvuuden asteella olevaa yritystä, jotka osallistuvat hankkeen Master Class -ohjelmaan. Master Class -ohjelmassa kukin yritys rakentaa omaa itseohjautuvuusprojektiaan, saa tukea vertaisyrityksiltä ja tutkijoilta sekä osallistuu yhteiseen 1,5 vuoden Master Class -työskentelyyn. Hankkeen vuorovaikutussuunnitelma tähtää laajaan vaikuttavuuteen. Sen tavoitteena on herättää keskustelua tuoreilla näkökulmilla ja aikaansaada muutosta suomalaisissa yrityksissä.
AcronymMODe
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201930/04/2021

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Debora Oy (Project partner)
 • Filosofian Akatemia Oy (Joint applicant)
 • Futurice Oy (Joint applicant)
 • Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (Joint applicant)
 • JCDecaux Finland Oy (Project partner)
 • Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Joint applicant)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Metso Finland Oy
 • Telia Finland Oyj
 • Vastuu Group Oy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.