Mission X

Project Details

Description

Tässä projektissa kehitämme kohti kaupallistamista aihiota, jossa hyödynnetään neuroergonomiaa ja Aalto-yliopiston teknologia-, neurotiede-, yrittäjyys-, kaupallistamis- ja tekoälytutkimusosaamista sekä vahvaa globaalia verkostoa. Neuroergonomia on aivojen toimintaa tutkiva ala, jota hanke hyödyntää parantaakseen ihmisen toiminnan turvallisuutta ja tehokkuutta.

Projektissa määritellään polku tutkimusongelman ratkaisuun, projektisuunnitelman yrityksiä kiinnostava täsmennys ja yritysverkosto (joka myös sitoutetaan) tavoitteena olevaa rinnakkaisten Co-Innovation-hankkeiden kokonaisuutta varten. Projekti varmistaa tutkimusidean arvon ja todentaa kysynnän. Hanketta varten määritellään jo Co-Creation-vaiheessa kansainvälistä kehitysverkostoa hyödyntäen Aallon kumppaneita.

Projektissa tullaan – relevantein osin Co-Creationissa ja muuten Co-Innovationissa – luomaan alusta perustuen uuteen neuroergonomian palvelutuotantomalliin. Perusratkaisun ansaintamallina ovat kuukausiveloitteiset digitaalipalvelut, joilla arvioidaan kognitiivista kuormaa antaen käyttäjille ml. yrityksille mahdollisuus tehdä ajoneuvojen/työkoneiden käyttöturvallisuuden kannalta hyvin informoituja ratkaisuja. Ratkaisut tehostavat asiakkaiden operaatioita ja lisäävät työturvallisuutta, -terveyttä ja -tyytyväisyyttä. Asiaan liittyy optioita synergisille mutta myös erikseen markkinoitavissa oleville lisäarvopalveluille.

Palvelut ovat globaalisti skaalautuvia, modulaarisia ja saumattomasti yhteentoimivia. Tärkeimmät asiakassegmentit ovat lento-operaattorit (henkilöliikenne ja rahti), ajoneuvojen/työkoneiden/robottien valmistajat ja myöhemmissä vaiheissa ehkä muita. Kokonaisuus lisää niiden tuottamaa lisäarvoa asiakkaille tai osana teollisia prosesseja. Alustan tekninen, liiketoiminnallinen ja palveluntuotantomalli ovat geneerisiä ja monistettavissa.

LISÄTIETOJA mm. tutkimuksesta, yritysyhteistyöstä ja sitouttamisesta, uutuusarvosta, fokuksen varmistamisesta ja toteutustavoista liitteessä.
Short titleMission X
AcronymMission X
StatusFinished
Effective start/end date23/03/202031/12/2020