Minimalist Organizational Design

Project Details

Description

MODe Co-Creation -hankkeessa suunnitellaan tutkijoiden ja yritysten yhteistyönä organisaatioiden itseohjautuvuutta koskevaa Minimalist Organizational Design -hanketta (MODe).

Muutos perinteisistä hierarkkisista organisaatioista itseohjautuviksi organisaatioiksi on merkittävä organisaatioiden toimintalogiikkaa koskeva paradigmamuutos, jota ajavat globaalit kilpailukykytekijät ja yksilön aktiivisuutta ja osallistumista korostava yhteiskunnallinen megatrendi. Hanketta ohjaa visio, jossa hankkeen aikana kehitettävä kansainvälinen palveluinnovaatio rakentuu suomalaisten yritysten edistykselliseen Minimalist Organizational Design -periaatteella toimivaan organisaatiomalliin. Siinä johtaminen on jaettua, tieto on läpinäkyvää ja organisaation ketteryyttä, innovatiivisuutta ja kilpailukykyä lisätään radikaalisti työntekijöiden omaehtoisen aloitteellisuuden, luovuuden ja sitoutuneisuuden avulla. MODe-hankkeen tutkimusosuus selvittää, mitkä rakenteelliset ja johtamiseen liittyvät ratkaisut ovat välttämättömiä, jotta organisaatio pystyy toimimaan niin, että työntekijät ovat vahvan itseohjautuvia ja päätäntävaltaisia. Co-Creation-vaiheessa rakennetaan yrityksille suunnattu MODe Master Class -konsepti, tarkka tutkimussuunnitelma, vuorovaikutussuunnitelma sekä hanketta tukeva kansainvälinen tutkimusverkosto.
Short titleMoDe
AcronymMODe
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201831/08/2018