Mikropumput yksisolutekniikoiden ja lääketieteen avuksi

Project Details

Description

Mikropumput yksisolutekniikoihin ja lääketieteen avuksi Projektissa kehitetään magneettisiin muistimetalleihin perustuvaa mikropumpputeknologiaa yksisolugenomiikan tarpeisiin. Tavoitteena on luoda erittäin tehokas ja edullinen uuden sukupolven analytiikka-alusta ja tuoteperhe, joka olisi kaikkien tutkijoiden saatavilla ja auttaisi heitä tieteen eturintamaan uuden yksisolutarkkuuden avulla. Projektissa kehitettävää teknologiaa voidaan hyödyntää myös laajemmin biolääketieteellisessä tutkimuksessa ja diagnostiikassa. Tavoitteemme on myös luoda pohjaa projektissa kehitettävään teknologiaan perustuvien laitteiden valmistukselle Suomessa.
Short titleMikropumput
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.