Micro-operator concept for boosting local service delivery in 5G

Project Details

Description

Tulevaisuuden digitaalinen yhteiskunta on riippuvainen korkealaatuisista langattomista tiedonsiirtoyhteyksistä, joiden tarjonta tänä päivänä on suurten operaattoreiden ja eksklusiivisten taajuuslisenssien varassa. Digitaalisuuden todellisen arvon saavuttaminen yhteiskunnassa edellyttää paikallisia kustannustehokkaita ja käyttökohteeseen räätälöityjä langattomia yhteyksiä. Tämä vaatii nykyisten operaattoreiden liiketoimintamallien täydennystä sekä joustavuutta paikallisten taajuuslisenssien jakoon. uO5G projektissa kehitetään mikro-operaattorikonseptia (uO), jossa mikro-operaattori rakentaa sisätiloihin piensoluverkkoja ja tarjoaa käyttäjille kontekstisidonnaisia palveluita ja sisältöä paikallisilla alueilla täydentäen nykyisten operaattoreiden palveluntarjontaa. Mikro-operaattorit voivat palvella muiden matkaviestinoperaattoreiden asiakkaita tarjoamalla räätälöityjä palveluja piensoluverkoilla ja paikallisilla taajuuslisensseillä. uO5G projekti verifioi mikro-operaattorikonseptin toimivuuden analysoimalla sen liiketoimintapotentiaalia, ehdottamalla uusia paikallisia taajuuslisensiointimalleja, kehittämällä tarvittavat tekniset ominaisuudet, sekä validoimalla 5G-testiverkkokokeilujen avulla.
Short titleuO5G
AcronymuO5G
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201731/12/2018

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.