Maximizing PV integration capacity in energy and power systems

Project Details

Description

Konsortion tavoitteena on poistaa esteet aurinkoenergian laajamittaiselta käytöltä energia- ja sähköjärjestelmissä, sekä kehittää keinoja joiden avulla paikallisen aurinkosähkön tuotanto saadaan helpommin integroitua osaksi sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita. Uusia ratkaisuja esitetään energiavarastoille järjestelmän eri tasoille, mikroverkkojen ohjaukseen ja hallintaan, sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon, aurinkosähköinvertterien stabiilisuuden hallintaan, sekä invertterien ohjaukseen ja käyttöön verkon ja voimajärjestelmän erilaisissa tilanteissa. Aurinkosähkön järjestelmäintegraation mahdollistavina teknologioina tutkitaan tekoälyn sovelluksia energiavirtojen analyysissä ja ennustamisessa, 5G:n mahdollisuuksia invertterien liittämisessä verkon hallinnan järjestelmiin, sekä digitaalisia alustoja ja lohkoketjuja energiatiedon hallinnassa. Lisäksi tutkitaan edistyksellisiä jakeluverkon komponentteja joiden avulla voidaan lisätä verkon joustavuutta ottaa vastaan uusiutuvaa energiaa. Tutkimusprojektin rinnalla toteutetaan yritysten rinnakkaisprojekteja, joissa tutkitaan ja kehitetään uusia menestystuotteita ja liiketoimintakonsepteja globaaleille aurinkokennovoimamarkkinoille.
Short titleSolarX / Lehtonen
AcronymSolarX
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201930/04/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.