Maximizing PV integration capacity in energy and power systems

Project Details

Description

Konsortion tavoitteena on poistaa esteet aurinkoenergian laajamittaiselta käytöltä energia- ja sähköjärjestelmissä, sekä kehittää keinoja joiden avulla paikallisen aurinkosähkön tuotanto saadaan helpommin integroitua osaksi sähköjärjestelmää ja sähkömarkkinoita. Uusia ratkaisuja esitetään energiavarastoille järjestelmän eri tasoille, mikroverkkojen ohjaukseen ja hallintaan, sähköjärjestelmän tasapainon ylläpitoon, aurinkosähköinvertterien stabiilisuuden hallintaan, sekä invertterien ohjaukseen ja käyttöön verkon ja voimajärjestelmän erilaisissa tilanteissa. Aurinkosähkön järjestelmäintegraation mahdollistavina teknologioina tutkitaan tekoälyn sovelluksia energiavirtojen analyysissä ja ennustamisessa, 5G:n mahdollisuuksia invertterien liittämisessä verkon hallinnan järjestelmiin, sekä digitaalisia alustoja ja lohkoketjuja energiatiedon hallinnassa. Lisäksi tutkitaan edistyksellisiä jakeluverkon komponentteja joiden avulla voidaan lisätä verkon joustavuutta ottaa vastaan uusiutuvaa energiaa. Tutkimusprojektin rinnalla toteutetaan yritysten rinnakkaisprojekteja, joissa tutkitaan ja kehitetään uusia menestystuotteita ja liiketoimintakonsepteja globaaleille aurinkokennovoimamarkkinoille.
Short titleSolarX / Lehtonen
AcronymSolarX
StatusActive
Effective start/end date01/01/201930/04/2022