Markkinoiden luominen suomalaiselle aurinkoenergialiiketoiminnalle

Project Details

Description

Projekti tiivistää suomalaiseen käyttöön parhaita kansainvälisiä liiketoiminta- ja rahoitusmalleja, etsii ratkaisuja niiden soveltamiseksi suomalaisissa olosuhteissa konkreettisten case-projektien yhteydessä ja kehittää niiden hyödyntämistä vientitoiminnan tukena. Projektiin osallistuu suuri määrä yrityksiä suomalaisen aurinkoklusterin arvoketjun eri vaiheista.
Short titleTekes/FinSolar
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201429/02/2016