Manufacturing, NUmerics, and Micromechanics in Engineering Sciences

Project Details

Description

Laskentatehon kasvu on mahdollistanut aikaisempaa kehittyneempien numeeristen simulaatioiden suorittamisen osanan suunittelutyötä. Jotta näillä simulaatioilla voidaan saavuttaa tarkkoja tuloksia vaaditaan tehokkaita algoritemeja sekä yksityiskohtaista tietoa materiaalien käyttäytymisestä. Tässä projektissa keskitytään kahteen ilmiöön, joiden yksityiskohtainen laskennallinen simulointi on hyödyllistä suomalaiselle teollisuudelle: kahden kappaleen välisen kontakti sekä valuraudan materiaaliominaisuuksien tutkinta.
Short titleAccuSIM
AcronymMaNuMIES - AccuSiM
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.