Managing uncertainties through co-designing innovation culture

Project Details

Description

Markkinoiden muutokset pakottavat yrityksien arvioimaan ja uudistamaan olemassa olevia
ajattelumalleja ja käytäntöjä. Siitä huolimatta tuoreet tutkimukset osoittavat yrityksillä olevan
kriittisiä ongelmia liittyen innovaatioiden johtamiseen ja innovaatioprosesseihin.
Tutkimusprojektin tarkoituksena on luoda uutta tietoa yrityksien uudistumisesta
muotoiluosaamisen avulla. Projektissa etsitään keinoja pk-yrityksille luoda pitkäkestoista ja
kansainvälistä kilpailukykyä, joka kumpuaa vahvasta innovaatiokulttuurista.
Innovaatiokulttuurin ytimessä ovat ihmiset: henkilökunta ja johto, jotka muovaavat
organisaatiokulttuurin sekä yhteistyökumppanit ja asiakkaat, jotka ovat innovaatiotoiminnan
kriittisiä stakeholdereita. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten muotoiluajattelu uudistaa
pk-yritysten innovaatiokulttuuria. Erityisesti poikkitieteellinen tutkimus keskittyy keinoihin
hallita innovaatiotoimintaan liittyviä epävarmuuksia muotoilun keinoin. Tutkimuksessa
kartoitetaan erilaisia tasoja ja lähestymistapoja muotoiluajattelun oppimisessa, jotka liittyvät
sekä innovaatiotoimintaan liittyvän henkilökunnan ajattelutapoihin että käytäntöihin.
Short titleD.Inc. Managing uncertainties
AcronymD.lnc.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201531/05/2017