Making indoor environments safe from Coronavirus by targeted disinfection and human behavior tracking

Project Details

Description

EnviroSafe tähtää älykkään desinfiointimenetelmän luomiseen koronavirusten tuhoamiseen sisätiloista. Toisin kuin muilla teknologioilla, ensimmäistä kertaa voidaan fysiikkaan pohjautuvalla menetelmällä toteuttaa desinfioita rinnakkain ihmisten normaalin toiminnan kanssa. Tämä ylläpitää yritysten ja organisaatioiden tuottavuutta ja auttaa yhteiskunnan toiminnassa huolimatta nykyisestä tai tulevista koronavirusaalloista.
AcronymEnviroSafe
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202018/06/2021

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.