Machine Insight for Behavioral Analytics

Project Details

Description

Datalähtöisen bisneksen tueksi tarvitaan uudenlaisia tekoälyratkaisuja. Vaikka kiinnostus tekoälyyn on suomalaisessa yrityskentässä vahvassa nousussa, nykyiset sovellukset perustuvat valmiiseen koneoppimisratkaisuihin, jotka eivät vastaa yritysten tarpeita ja kyvykkyyksiä.

Esimerkiksi digitaalisessa kaupankäynnissä käytetään erilaisia luokittelu- ja suosittelualgoritmeja ja A/B-testausta, sekä datan visualisointityökaluja. Nämä ratkaisut ovat tehottomia erityisesti pienille yrityksille, sillä (a) ne edellyttävät suuria opetusaineistoja tai kalliita testausjaksoja (A/B-testaus), (b) eivät hyödynnä yritysten sovellusasiantuntemusta, ja (c) edellyttävät merkittävää asiantuntijoiden panosta tulosten tulkinnassa sillä mallit tuottavat ennusteita eivätkä edes pyri selittämään miksi käyttäjät toimivat siten kuin toimivat. Tämä on tehotonta sekä kehitystyön että datan hyödyntämisen näkökulmasta.

MINERAL tuottaa käytännöllisiä työkaluja kuluttaja-analytiikan mullistukseen, luomalla vahvoja tekoälyratkaisuja yhdistämällä kognitiotieteen käyttäytymismalleja todennäköisyyspohjaiseen koneoppimiseen. Tämä tieteellisesti uusi ja kunnianhimoinen lähestymistapa tarjoaa mahdollisuuden kehittää data-tehokkaasti malleja jotka osaavat tuottaa ihmisen ymmärrettäviä tulkintoja ja mahdollistavat yrityksen sovellusosaamisen integroimisen osaksi mallia. Tämä laskee kehityskustannuksia ja tarjoaa suomalaisille yrityksille kilpailuedun lisäämällä ymmärrystä käyttäjien käytöksen syistä.
Short titleMINERAL
AcronymMINERAL
StatusActive
Effective start/end date01/06/201930/11/2021