LuovaLoikka: Luovuus kilpailuetuna liiketoiminnassa

Project Details

Description

Kompleksisessa ja nopeasti muuttuvassa maailmassa luovuus on olennaista organisaatioiden kehityksessä, uudistumisessa ja menestyksessä. Luovuutta tarvitaan monimutkaisten, systeemisten ongelmien ratkaisemiseen, toivottavien tulevaisuuksien luomiseen ja muutoksen johtamiseen. Tässä hankkeessa tutkitaan luovaa osaamista kilpailuedun saavuttamiseksi niin sanotuilla vakiintuneilla toimialoilla. Tarkoituksena on tukea organisaatioita havaitsemaan ja systemaattisesti kehittämään luovuutta konkretisoimalla sitä ja tekemällä siitä mitattavaa. Näin organisaatiot myös pystyvät tunnistamaan sekä kulttuuriset että henkilöstön vahvuudet ja hyödyntämään niitä tavoitteellisesti. Lisäksi otamme tutkimalla seuraavan radikaalin loikan luovan toiminnan hyödyntämisessä organisaatioissa. Kysymme, miten luovuuden toimeenpano näkyy organisaation toiminnassa ja korreloiko luova organisaatiokulttuuri taloudellisen menestyksen kanssa. Rakennamme viitekehyksen, joka auttaa hahmottamaan luovan toiminnan taloudellista vaikutusta ja luovuuden yhteyksiä yritysten keskeisiin taloudellisiin mittareihin. Hanke luo uutta uraa luovuuden ja sitä soveltavan tutkimuksen paradigmaan monialaisella sekä kvalitatiivista ja kvantitatiivista yhdistävällä lähestymistavallaan.
AcronymLuova Loikka
StatusActive
Effective start/end date01/01/202431/12/2025

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Business Finland Oy
  • Fiskars Oyj Abp
  • Kemira Oyj
  • Marimekko Oyj
  • Posti Group Oyj
  • Ravintoraisio Oy
  • Suomen Itsenäisyyden Juhlarahasto SITRA
  • Verohallinto