Lauttasaaren palveluverkko

  • Huttunen, Hannu (Principal investigator)
  • Verma, Ira (Project Manager)
  • Nykänen, Katri (Project Member)
  • Hyvärinen, Jaana (Project Member)
  • Nenonen, Laura (Project Member)

Project Details

Description

Helsingin kaupungin sosiaaliviraston Lauttasaaren asiakaskeskeinen palveluverkko –hanke oli vanhusten palveluita kehittävä Tekes hanke, jonka aikana julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sekä vapaaehtoistyön verkostoitumista pyrittiin edistämään. Siihen liittyvässä, Sotera Instituutin koordinoimassa, Aalto-yliopiston tutkimusprojektissa on kolme osiota. Kauppakorkeakoulun tutkimusosio keskittyy sosiaaliviraston hankkeessa muodostettuihin verkostoihin arvioiden niiden toimivuutta ja johtamista arvoverkkonäkökulmasta. Palvelunmuotoilun osaprojektissa tutkitaan palvelunmuotoilun keinojen vaikuttavuutta. Arkkitehtuurin laitoksen Soteran osaprojektissa analysoidaan Lauttasaaren lähiympäristön ja palveluiden saavutettavuutta fyysisen esteettömyyden kautta ikäihmisen näkökulmasta.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201331/12/2014

Collaborative partners