Kumppanuusmalli – RF Sampo Aalto yliopisto

Project Details

Description

Projekti tutkii tulevaisuuden RF alustoja sekä niiden mallintamista ja keskeisiä teknologioita. Fokuksena on teolliset 5G ratkaisut, mutta lähestymistapa sopii soveltuvin osin myös muihin vertikaaleihin. Tulevaisuuden standardeista otetaan huomioon sekä 5G NR ((5G uusi radio) evoluutio 3GPP:ssä että tulevien 6G järjestelmien näkökohtia.
Short titleRF Sampo
AcronymRF Sampo
StatusActive
Effective start/end date01/11/202131/08/2024

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.