Yritysten koronavirusstrategiat ja niiden vaikutukset organisaatioihin ja arvoketjuihin

Project Details

Description

Koronavirus on vaikuttanut organisaatioiden toimintaan ja liiketoiminnan edellytyksiin enemmän kuin mikään yksittäinen kriisi sitten maailmansotien. Vaikutukset ovat ilmeisimpiä kuluttajarajapinnassa, mutta ulottuvat koko arvoketjuun. Kysyntä on romahtanut ja toimitusketjuriskit ja -viiveet ovat kasvaneet. Yritykset kamppailevat selviytymisestään toimialoittain hyvin erilaisissa olosuhteissa. Niidenkin yritysten, joiden tuotteiden kysyntä kasvaa kriisin aikana, on pitänyt merkittävästi muokata ja sopeuttaa toimintaansa liiketoimintakriittisten prosessien turvaamiseksi. Toisaalta osa yrityksistä on havainnut, että kriisi tarjoaa ennennäkemättömän mahdollisuuden kiihdyttää organisaation oppimista ja muutosta sekä uusien teknologioiden omaksumista. Yritysten on samaan aikaan (a) toteutettava lyhyen aikavälin sopeutumistoimenpiteitä sekä (b) ennakoitava kriisin pitkän aikavälin, strategisia vaikutuksia. Yritysten on kyettävä proaktiivisesti varautumaan koronakriisin jälkeiseen aikaan siinäkin tapauksessa, että virus vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan vain vähän tai jopa lisää sen tuotteiden ja palveluiden kysyntää. Tässä projektissa tutkitaan yritysten koronavirusstrategioita, joilla viitataan sekä lyhyen aikavälin sopeutumistoimenpiteisiin että pidemmän aikavälin muutoksiin yrityksen strategiassa ja liiketoimintamallissa. Tutkimus tähtää lyhyen ja pitkän aikavälin hyötyihin: - lyhyellä aikavälillä tavoitteenamme on tukea suomalaisten yritysten koronavirusstrategiatyötä keräämällä ja analysoimalla tietoa koronaviruksen vaikutuksista yrityksiin ja niiden toimintaan - pitkällä aikavälillä tutkimus tähtää tiedon luomiseen, jonka avulla yritykset voivat paremmin varautua tuleviin kriiseihin
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202031/03/2021

Collaborative partners