Korona Co-creation. Elintarvikealan pienyritysten kasvun kiihdyttäminen koronakriisin kokeiluista

Project Details

Description

Koronakriisi on iskenyt pakattujen elintarviketuotteiden pienyrityksiin. Myynti ravintoloihin on tyrehtynyt, toimitus- ja jakeluketjut takkuavat, kysyntä muuttuu ja erityisesti uusille tuotteille tärkeät maistatukset ovat pysähtyneet marketeissa ja tapahtumissa. Kiinteät kulut kuitenkin juoksevat, ja raaka-aineet sitovat ison osan varoista. Katteiden ollessa jo valmiiksi matalia, tarvitaan keinoja uusien tuotteiden, tuotantoprosessien ja jakelukanavien löytämiseksi nopeasti. Tämä projekti luo yhdessä pienyritysverkoston kanssa uusia keinoja kokeilla, joiden avulla kuluttajille tärkeää kotimaista elintarviketarjontaa voidaan kannattavasti kehittää. Aalto-yliopiston Design Factoryn hanke rakensi 53 pienyrityksen tuotekehitystoimintaa kattavan tutkimusaineiston ja jo kehitetyn verkoston päälle. Hankkeessa tunnistettiin ja kerättiin tietoa poikkeustilasta seuranneista ensimmäisen aallon kokeiluista ja selvitettiin niiden menestystekijöitä, tunnistaen mitkä tekijät ohjasivat erilaisiin kokeiluihin ja mitkä vaikuttivat niiden muotoutumiseen. Kokeiluilla tarkoitetaan ketteriä ja kevyitä tapoja testata uusia tuote-, palvelu- ja toimintaideoita ennen laajamittaisia investointeja. Toimivista kokeilumuodoista tuotettu tieto peilataan kansainväliseen vertailuaineistoon Piilaaksossa meneillään olevasta sisarprojektista Stanfordin kanssa. Pandemian jatkuessa tuotetun tiedon pohjalta luotiin kokeilualusta https://designbites.aalto.fi, joka sisältää työkaluja kokeilujen ideointiin, suunnitteluun, ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseen, kokeilujen esimerkkikirjaston sekä keskeiset tulokset monessa muodossa jaettuna (kirjanen, podcast, sivusto).Työkaluja on pilotoitu yritysten kanssa ja opetuskäytössä. Kokeiluista kerättyjen oppien ja kokeilualustan avulla tuetaan elintarvikealan kyvykkyyksien ja resilienssin kehitystä ennakoimattomien kriisien äärellä, synnytetään uutta liiketoimintaa sekä tunnistetaan lupaavimmat kokeilut kansainvälistymiseen tähtäävään yhteiskehittämiseen.
Short titleKorona_Elintarvikealan pienyri
AcronymKorona Co-creation
StatusFinished
Effective start/end date22/05/202022/11/2020

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.