Kierrätys-asfaltin markkinakelpoisuuden edellytysten luominen, demo-kohteena kattohuopaa sisältävä asfaltti

Project Details

Description

Hankeen keskeisenä tavoitteena on nopeuttaa uusien kierrätykseen pohjautuvien raaka-aineiden hallittua käyttöönottoa ja kaupallistamista kierrätysasfaltissa Suomessa ja kansainvälisesti. Tähän sisältyy tutkimusmenetelmien state-of-the-art kehittäminen kierrätysmateriaalien ympäristökelpoisuuden osoittamiseksi asfaltissa.

Hankkeessa tuotetaan viranomaisten, alaa kehittävien toimijoiden ja päällystystöiden tilaajien päätöksenteon tueksi toimintatapamalli sisältäen menetelmäohjeistuksen uusien raaka-aineiden käyttöönoton mahdollistamiseksi. Näillä tuetaan uusien kierrätysmateriaalien kaupallistamista päällysteen lisä- tai raaka-aineena. Samalla syntyy prosessisuositus kattohuoparouhetta sisältävän asfaltin käyttöönottoon. Hankkeella on merkitystä katetuoteteollisuuden jätteenkäsittelyratkaisujen suunniteluun. Samalla se on merkittävä avaus rakennustuotteiden elinkaaren pidentämiseen kiertotalouden keinoin.
Short titleKierrätys-asfaltti
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2017