JAROGAIN - Liiketoimintaa sinkkijätteen arvometalleista

Project Details

Description

Sinkinvalmistuksen jätteenä syntyvä jarosiitti sisältää tyypillisesti hopeaa, kultaa, sinkkiä, lyijyä, germaniumia, indiumia ja galliumia pitoisuuksina, jotka ylittävät uusien avattavien malmioiden vastaavat pitoisuudet. Tämän hetken käytäntö on, että jarosiittisakka läjitetään jätteenä sinkkilaitosten läheisyyteen pohjustetuille läjitysalueille (”do nothing”). Jarogain projektissa VTT:n ja Aalto-yliopiston yhdistelmäratkaisun avulla saadaan hydrometallurgisilla liuotus-saostus-käsittelyillä talteen arvometallit rikasteina, jotka voidaan myydä raaka-aine markkinoille.
Short titleTUTL Jarogain
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201631/12/2017