Internet of Buildings

  • Ottelin, Juudit (Project Member)
  • Säynäjoki, Antti (Project Member)
  • Junnila, Seppo (Principal investigator)
  • Sleptcova, Maiia (Project Member)
  • Laine, Jani (Project Member)
  • Säynäjoki, Eeva-Sofia (Project Member)
  • Pulkka, Lauri (Project Member)

Project Details

Description

Resurssitehokas yhteiskunta ja resurssien tehokkaampi hyödyntäminen ovat keskeisessä roolissa tulevaisuuden kestävää yhteiskuntaa kehitettäessä. Kiinteistöt ovat suurin yksittäinen resurssien käyttäjä yhteiskunnassa vastaten maalimanlaajuisesti puolesta kaikesta varallisuudesta ja kuluttaen noin 40% globaaleista energia- ja materiaaliresursseista. Tällä hetkellä kiinteistöresurssin käyttö on kuitenkin hyvin tehotonta sekä rahatalouden että luonnontalouden näkökulmasta. Kiinteistöjen 60% osuudella kansallisvarallisuudesta ja 40% osuudella luonnonvaroista luodaan arvoa vain 15% BKT:stä. Rakennuksilla ja kiinteistöillä on siis valtavasti taloudellista potentiaalia, jota ei nykyisellään hyödynnetä parhaalla mahdollisella tavalla. Digitaalisoituminen on luonut positiivista murrosta monilla toimialoilla, mutta kiinteistö- ja rakennusalalla se on vielä alkutekijöissään. Ratkaisuna ongelmaan voisikin kiinteistö- ja rakennussektorin seuraava diditalisoitumisen askel eli rakennusten verkosto (Internet of Buildings, IoB), jossa tieto-, energia- sekä resurssivirtojen uudenlaisella hyödyntämisellä voidaan ottaa käyttöön koko rakennuskannan taloudellinen sekä resurssitehokkuuspotentiaali.

IoB on ensimmäinen aidosti globaaliin talouteen pyrkivä kiinteistösektorin toimintamalli. Hankkeessa tehtävän tutkimuksen tuloksena syntyy uuden teollisuudenalan määrittely sekä sen raha ja luonnontaloudelliset hyödyt. Tutkimuksessa selvitetään lisäksi rakennuksien verkottamisen mahdollistamaa resurssitehokkuuden parantamista, uusiutuvan energian hyödyntämistä ja uusia tuotteita, palveluita sekä teknologioita. Internet of Buildings – ekosysteemin syntyminen luo välittömästi merkittävää potentiaalia globaalin resurssitehokkuuden parantamiseen energiankäytön johtamisen näkökulmasta. Globaali kiinteistöjen energia- ja resurssivirtojen johtamisosaaminen luo Suomalaisille kiinteistöalan yrityksille ensimmäisenä ylivertaisen tuotteen, jolla voi lähteä aidosti globaaleille markkinoille.
Short titleIoB
AcronymIoB
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201501/08/2017