Intelligent Reliability 4.0

Project Details

Description

Viimeiset seitsemän vuosikymmentä elektroniikan kehitys on keskittynyt samanaikaisesti suoristuskyvyn parantumiseen ja miniatyrisaatioon. Elektroniikan komponenttien ja systeemien (ECS) luotettavuuden kannalta nämä kaksi kehityssuuntaa ovat kuitenkin keskenään ristiriidassa, ja alan teollisuus kohtaa enenevässä määrin haasteita laitteiden vikaantumisen ja eliniän hallinnan kanssa. Erityisen haastava tilanne on korkean teknologian teollisuudella jonka tuotteet ovat tarkoitettu pitkäkestoisiin vaativiin ympäristöolosuhteisiin – mahdollisesti kattavilla vastuuvelvollisuuksilla. Lisäksi asiakastyytyväisyydestä on tullut merkittävä kilpailutekijä ja yritysten strategian oleellinen osa. Tuotteen odottamattomat vikaantumiset vaikuttavat suoraan valmistajan maineeseen.
iRel40 etsii ratkaisuja elektroniikan komponenttien ja järjestelmien monitahoisiin luotettavuushaasteisiin ja pyrkii ennen kaikkea löytämään prosesseja ja kattavampia digitaalisia menetelmiä mahdollisten elinikärajoitteiden varhaiseen tunnistamiseen. Yhdistämällä isot tietomassat (big data) syvälliseen vauriofysikaaliseen osaamiseen projekti tähtää eurooppalaisen ECS teollisuuden kilpailukyvyn merkittävään parantamiseen. Big data antaa tietoa todellista käyttöympäristöistä, auttaa ymmärtämään vikamekanismeja ja kehittämään yksilöidympiä elinikämalleja komponenteille ja järjestelmille.
iRel40 projekti noudattaa eurooppalaisen ECS teollisuuden ja tutkimuslaitosten missiota, jonka mukaan kehitettävät teknologiat ratkaisevat yhteiskunnallisia haasteita ja lujittavat Euroopan asemaa maailman johtavana toimijana tällä teollisuuden alalla. Kaikki iRel40 projektin pyrkimykset tukevat tätä missiota.
iRel40 konsortio koostuu 79 partnerin eurooppalaisesta ekosyseemistä mukaan lukien 28 tutkimusorganisaatiota, 17 pk-yritystä ja 34 suurta yritystä. iRel40 kattaa koko valmistusketjun puolijohdesirusta ja sen paketoinnista piirilevyyn ja järjestelmään
Short titleiRel 40
AcronymiRel40
StatusActive
Effective start/end date01/05/202031/10/2023