Integrated, Fail- Operational, Cognitive Perception and Control Systems for Highly Automated Vehicles

Project Details

Description

Täysin autonomiset ajoneuvot voivat lähitulevaisuudessa muuttaa maailmaa. Itseajavien autojen ennakoidaan tuovan dramaattisia muutoksia autojen omistukseen, julkiseen liikenteeseen, työllistymismalleihin, liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen. Teoreettiset turvallisuushyödyt ovat merkittäviä. Autot ohjelmoidaan ajamaan asianmukaisilla nopeuksilla ja huomioimaan ympäristöä 360 astetta miljoonia kertoja sekunnissa. NewControl auttaa ratkaisemaan tämänhetkisiä epäkohtia ja huolenaiheita järjestelmien turvallisuudessa ja luotettavuudessa ja edesauttaa autonomisten ajoneuvojen hyväksyntään käyttäjien parissa. Projektin uniikki lähestymistapa jolla ajoneuvot tehdään vikatietoisiksi, vikaantumisturvallisiksi sekä vikaantumisesta huolimatta ajettaviksi, auttaa merkittävästi tekemään autonomiset ajoneuvot osaksi jokapäiväistä elämäämme. NewControl kehittää standardisoitavia järjestelmiä, jotka mahdollistavat SAE-tason 3+ autonomiset ajoneuvot. Jokainen tutkittava alijärjestelmä yhdistää kriittiset komponentit, joita tarvitaan tietyn funktion - havainnoinnin, kognition ja hallinnan - toteuttamiseen integroimalla nämä mukautuvaan arkkitektuuriin. Yhteensä 60 kumppania ja 7 000 henkilökuukautta koostuen eri alojen asiantuntijoista ja tutkijoista muuttavat nykyiset tekniset haasteet kestäviksi ratkaisuiksi. Aalto-yliopisto kehittää yhdessä partnereidensa kanssa autoteollisuuden vaatimusten mukaisia virheettömiä "zero-defect" anturiteknologioita karakterisoimalla erityisesti uusien MEMS (mikroelektromekaanisten systeemien) substraattien rajapintarakenteita ja rakenteisiin liittyviä jännityksiä.
Short titleNewControl
AcronymNewControl
StatusActive
Effective start/end date01/05/201931/12/2022