Industrial mining ecosystem for metal-containing wastes and WEEE

  • Liu, Fupeng (Project Member)
  • Lundström, Mari (Principal investigator)
  • Mohanty Uditsurya, Udit (Project Member)
  • Aaltonen, Miamari (Project Member)
  • Revitzer, Hannu (Project Member)
  • Agarwal, Vivek (Project Member)

Project Details

Description

MINEWEEE-Metallipitoisten jätteiden ja SER-romun kiertotalousekosysteemi (Industrial mining ecosystem for metal-containing wastes and WEEE and End-of-Life electronics)

MINEWEEE-hankkeessa muodostetaan uudenlainen teollinen ekosysteemi metallipitoisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksen ympärille. Ekosysteemi rakennetaan kattamaan koko metallien kierrätysketju aina raaka-aineesta korkean jalostusasteen lopputuotteisiin ja –materiaaleihin yhdessä alan suomalaisten toimijoiden kanssa. Ekosysteemi rakentuu skaalautuvan, koko arvoaineiden talteenoton arvoketjun kattavan kierrätysprosessin ympärille. Prosessissa integroidaan arvoaineiden kierrätyksen ja talteenoton keskeiset teknologiat ja yksikköprosessit, kuten terminen konversio, hydrometallurgia ja mekaaninen käsittely, mikä mahdollistaa optimoinnin ekosysteemin sisällä ja ekosysteemin eri toimijoiden välillä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa kilpailukykyisen konseptin kehityksen sekä parantaa vientimahdollisuuksia.

VTT lähti valmistelemaan tätä MINEWEEE-konsortiota innovatiivisen ekosysteemin rakentamiseksi metallikierrätyksen ympärille syksyllä 2015 Teknologiateollisuus ry:n aloitteesta (Challenge Finland I vaihe). Aalto-yliopisto liittyi hankkeeseen mukaan Challenge Finland haun II vaiheessa. Pilotointien kautta hanke tukee ja edistää uusien teknologioiden markkinointia ja vientipotentiaalia sekä tuo yrityksille verkostoitumisalustan uusien arvoketjujen luomiseen. Hanke edistää vahvasti resurssitehokkuutta kehittämällä ja demonstroimalla uutta suomalaista energia- ja materiaalitehokasta teknologiaa.
Short titleMineWEEE
AcronymMINEWEE
StatusFinished
Effective start/end date17/01/201731/12/2018