Industrial mining ecosystem for metal-containing wastes and WEEE

 • Lundström, Mari (Principal investigator)
 • Agarwal, Vivek (Project Member)
 • Aaltonen, Miamari (Project Member)
 • Revitzer, Hannu (Project Member)
 • Liu, Fupeng (Project Member)
 • Mohanty Uditsurya, Udit (Project Member)

Project Details

Description

MINEWEEE-Metallipitoisten jätteiden ja SER-romun kiertotalousekosysteemi (Industrial mining ecosystem for metal-containing wastes and WEEE and End-of-Life electronics) MINEWEEE-hankkeessa muodostetaan uudenlainen teollinen ekosysteemi metallipitoisen jätteen ja sähkö- ja elektroniikkaromun (SER) kierrätyksen ympärille. Ekosysteemi rakennetaan kattamaan koko metallien kierrätysketju aina raaka-aineesta korkean jalostusasteen lopputuotteisiin ja –materiaaleihin yhdessä alan suomalaisten toimijoiden kanssa. Ekosysteemi rakentuu skaalautuvan, koko arvoaineiden talteenoton arvoketjun kattavan kierrätysprosessin ympärille. Prosessissa integroidaan arvoaineiden kierrätyksen ja talteenoton keskeiset teknologiat ja yksikköprosessit, kuten terminen konversio, hydrometallurgia ja mekaaninen käsittely, mikä mahdollistaa optimoinnin ekosysteemin sisällä ja ekosysteemin eri toimijoiden välillä. Yhteistyö eri toimijoiden välillä mahdollistaa kilpailukykyisen konseptin kehityksen sekä parantaa vientimahdollisuuksia. VTT lähti valmistelemaan tätä MINEWEEE-konsortiota innovatiivisen ekosysteemin rakentamiseksi metallikierrätyksen ympärille syksyllä 2015 Teknologiateollisuus ry:n aloitteesta (Challenge Finland I vaihe). Aalto-yliopisto liittyi hankkeeseen mukaan Challenge Finland haun II vaiheessa. Pilotointien kautta hanke tukee ja edistää uusien teknologioiden markkinointia ja vientipotentiaalia sekä tuo yrityksille verkostoitumisalustan uusien arvoketjujen luomiseen. Hanke edistää vahvasti resurssitehokkuutta kehittämällä ja demonstroimalla uutta suomalaista energia- ja materiaalitehokasta teknologiaa.
AcronymMINEWEE
StatusFinished
Effective start/end date17/01/201731/12/2018

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Kuusakoski Oy (Joint applicant)
 • Stena Recycling Oy (Joint applicant)
 • Suomen Autokierrätys Oy (Project partner)
 • Teknologiateollisuus ry (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • BMH Technology Oy
 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 8 - Decent Work and Economic Growth
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.