Industrial Innovation in Transition

Project Details

Description

Yritysten innovaatioprosessit ovat viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttuneet merkittävällä tavalla. Kansainväliset innovaatioverkostot, avoin innovaatioyhteistyö, sosiaalinen media ja vapaat kehittäjäyhteisöt ovat tänä päivänä yritysten innovaatioprosessin arkipäivää. Samalla yrityksille on muodostunut yhä tärkeämmäksi hallita omaa innovaatioprosessiaan tavalla, joka palvelee tehokkaasti yrityksen kokonaisstrategiaa ja johtaa nopeasti markkinoille saatettaviin tuotteisiin ja palveluihin. Tähän mennessä innovaatiotutkimus on laajasti käsitellyt näitä uusia innovaatioprosessin piirteitä, mutta ei kuitenkaan ole kyennyt tuottamaan yleiskuvaa siitä monimutkaisesta ja haastavasta kokonaisuudesta, jonka jokaisen innovaatiovetoisen yrityksen johto kohtaa yrittäessään sovittaa yhteen innovaatioprosessin eri vaiheita ja elementtejä. Tämän pohjalta tutkimusprojektin tavoitteena on tuottaa tietoa yritysten innovaatiojohtamisen parhaista käytännöistä muuttuneessa toimintaympäristössä, ja jakaa sitä laajasti yritysten käyttöön. Lisäksi projekti tuottaa tietoa siitä, minkälaiset innovaatiopoliittiset toimenpiteet parhaiten palvelevat yritysten innovaatioprosessien muuttuneita tarpeita.
Short titleTekes/Ind.Innov. in Trans.
StatusFinished
Effective start/end date01/02/201430/06/2015