Improving the life-cycle value of buildings: Digitalization of performance-focused business

Project Details

Description

Digibuild projektin tavoite on lisätä parhaiden olemassa olevien ratkaisuiden käyttö rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Yksi keskeinen syy parhaiden ratkaisujen vähäiseen käyttöön on että parhaat ratkaisut ovat tyypillisesti uusia mutta valtaosa rakennuksista ja rakennetusta ympäristöstä vanhoja.

Projektin johtoajatuksena on digitalisaation hyödyntäminen rakennusten elinkaaritehokkuuden parantamiseksi ja
kysyntäinnovaatioiden edistämiseksi. Projektissa kehitettävä toimintamalli keskittyy uusien ratkaisujen nopeampaan käyttöönottoon olemassaolevassa rakennuskannassa. Digitalisaatiolla pyritään luomaan edelläkävijäkysyntää synnyttämään edelläkävijätarjontaa. Projektissa mukana olevat hyödyntäjätahot edustavat tasapainoisesti omistaja/tilaajatahoja, elinkaaren kattavaa suunnittelua ja kokonaisvaltaista korjausrakentamista.
Short titleDigibuild
AcronymAKATEMIA-DIGIBUILD
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201628/02/2019

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.