Personalize immunotherapies in breast cancer

Project Details

Description

Immunoterapiaa pidetään tällä hetkellä lupaavimpana syövänhoitomuotona, ja siihen investoidaan voimakkaasti. Tehokkuutensa ansiosta sen ajatellaan mullistavan syöpähoidot alentamalla merkittävästi potilaskuolleisuutta, mikä voi merkittävästi vähentää sairaalojen ja koko yhteiskunnan hoitokustannuksia. Tehokkuudestaan huolimatta immunoterapia on vielä yksittäisen potilaan kohdalla melko kallista. Lisäksi hoito aiheuttaa osalla potilaista vakavia sivuoireita. Vaikka immunoterapia kykenee parantamaan enemmän myöhäisen vaiheen syöpäpotilaita kuin tavalliset hoidot, se ei silti tehoa suureen osaan potilaita, ja tämä aiheuttaa kymmenien miljardien häviöitä kansainvälisillä markkinoilla. Jotta immunoterapiahoidot pystyttäisiin kohdentamaan oikeille potilasryhmille, IMMUNATE tuottaa tehokkaamman tavan tunnistaa ne potilaat, jotka tulevat hyötymään hoidosta. Automaattinen kasvaimen identifiointijärjestelmämme tunnistaa immuunisolut suoraan potilaan omasta kasvainkudoksesta. Hyödynnämme elävään kasvainkudokseen pohjautuvaa kasvatusmallia, jonka avulla voidaan tehokkaimmin tunnistaa ne potilaat, joita immunoterapiahoito hyödyttää. Elävään syöpäkudokseen nojaava kasvatusmalli ei ainoastaan säilytä alkuperäisen syövän kudoksen syöpäsoluja vaan lisäksi ylläpitää kudoksessa olevat immuunisolut tehden mallista ainutlaatuisen työkalun yksilöllisten immunoterapiavasteiden tutkimiselle. Automaattinen kasvaimen identifiointijärjestelmämme yhdistettynä realiaikaiseen hoitovastetietoon elävästä kasvainkudoksesta mahdollistaa tehokkaamman hoitojen kohdentamisen oikeille potilasryhmille immuuniterapioissa. Tällainen ratkaisu voi tuoda markkinoille immunoterapiadiagnostiikkaa, jolla on merkittävä etu kilpailijoihin. Tämä voi tuottaa merkittävästi edullisempaa immuuniterapiaa, vähentää inhimillistä kärsimystä ja vähentää yhteiskunnallisia kustannuksia.
AcronymR2B-IMMUNATE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202131/12/2022

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 3 - Good Health and Well-being

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.