ICT for Resilient Green Electrification (IFORGE)

Project Details

Description

IFORGE-projekti on osa ABB Veturi –ohjelmaa ja on tutkimusprojekti, jossa partnereina ovat VTT ja Aalto yliopisto. Projekti keskittyy prototypoimaan ja evaluoimaan ICT infrastruktuuria laboratorioympäristössä, jossa voidaan toteuttaa, mallintaa ja simuloida hajautettujen sähköverkkojen ja sähköasemien suojausjärjestelmiä, ohjausta ja seurantaa. Projektin tavoitteena on todellisten hajautettujen sähköverkkojärjestelmien käyttötapauksien toteuttaminen, testaaminen ja validointi. Tulokset eivät keskity yksittäisiin teknologioihin, vaan tarjoavat näkemyksen koko liiketoimintaketjuun laitevalmistajien ja palveluntuottajien välille. Projekti toteuttaa, integroi ja validoi käyttötapaukset laboratorioympäristössä, jossa on aitoja sähköverkon laitteita, 5G-testiverkkoja, teleoperaattoreiden julkisia verkkoja, simulaatiolaitteisto, ja saatavuus tarkalle aikasignaalille. Hajautetun digitaalisen sähköverkon hallinta, langaton luotettava päästä-päähän tietoliikenne ja luotettavaan ajastukseen perustuvat osaamiset ja teknologiat ovat avaintekijöitä tässä projektissa. Laboratoriot sisältäen sähköverkon laitteet ja simulaattorit, yhteydet 5G –testiverkkoihin ja MIKESin aikajärjestelmään, sekä julkisiin teleoperaattoriverkkoihin ovat projektin vahvuus. Projektin vaikuttavuus perustuu edellä mainittujen järjestelmien integroinnin tuottamasta yhteisestä tiedosta liiketoimintojen, teknologioiden ja palveluiden kehittämiselle. Hyötyjiä projektin konkreettisista tuloksista ovat energiaverkkojen laitevalmistajat, tietoliikennelaitevalmistajat, teleoperaattorit, sähköverkko-operaattorit, kuin myös tutkimusosapuolet. IFORGE projekti keskittyy oleellisiin ja olemassa oleviin käyttötapauksiin tulevaisuuden digitaalisten sähköverkkojen tarpeiden näkökulmasta. Kiinteä yhteistyö kaikkien eri osapuolten välillä takaa tulokset sekä kansallisille että kansainvälisille projekteille ja ekosysteemeille.
AcronymIFORGE
StatusFinished
Effective start/end date01/01/202230/06/2024

Funding

  • EU The Recovery and Resilience Facility (RRF)

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
  • SDG 13 - Climate Action

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.