Hydraulic hybrid working machines

Project Details

Description

Hydraulikäyttöisiä työkoneita käytetään hyvin yleisesti erilaisissa rakennus-, metsä-, maatalous-, maansiirto- ja materiaalinkäsittelysovelluksissa. Tällaisten koneiden vuotuinen polttoaineenkulutus on suuri, tyypillisesti noin 10000–80000 litraa vuodessa. Tämä aiheuttaa suuret CO2-, NOx- ja partikkelipäästöt. Merkittävimmät syyt koneiden suurelle polttoaineenkulutukselle ovat: Sovellusten hydrauliikan huono hyötysuhde, dieselmoottorin mitoitus tarvittavan huipputehon perusteella, energian talteenoton mahdollisuuden puuttuminen sekä dieselmoottorin kuormituksen suuri dynaamisuus, mikä kasvattaa koneen haitallisia päästöjä. Tämä projekti puuttuu kaikkiin näihin epäkohtiin hydraulihybriditekniikalla. Tehtyjen analyysien tulokset osoittavat, että tällä tekniikalla on mahdollista vähentää työkoneen polttoaineenkulutusta 34–41 %. Projektissa toteutetaan hydraulinen hybridityökone ja todennetaan hybriditekniikan vaikutus koneen polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Lisäksi tutkitaan korkean hyötysuhteen hydraulikomponentteja sekä niiden vaikutusta polttoaineenkulutukseen.
Short titleHHybrid
StatusFinished
Effective start/end date17/01/201731/12/2018