Hydraulic hybrid working machines

Project Details

Description

Hydraulikäyttöisiä työkoneita käytetään hyvin yleisesti erilaisissa rakennus-, metsä-, maatalous-, maansiirto- ja materiaalinkäsittelysovelluksissa. Tällaisten koneiden vuotuinen polttoaineenkulutus on suuri, tyypillisesti noin 10000–80000 litraa vuodessa. Tämä aiheuttaa suuret CO2-, NOx- ja partikkelipäästöt. Merkittävimmät syyt koneiden suurelle polttoaineenkulutukselle ovat: Sovellusten hydrauliikan huono hyötysuhde, dieselmoottorin mitoitus tarvittavan huipputehon perusteella, energian talteenoton mahdollisuuden puuttuminen sekä dieselmoottorin kuormituksen suuri dynaamisuus, mikä kasvattaa koneen haitallisia päästöjä. Tämä projekti puuttuu kaikkiin näihin epäkohtiin hydraulihybriditekniikalla. Tehtyjen analyysien tulokset osoittavat, että tällä tekniikalla on mahdollista vähentää työkoneen polttoaineenkulutusta 34–41 %. Projektissa toteutetaan hydraulinen hybridityökone ja todennetaan hybriditekniikan vaikutus koneen polttoaineenkulutukseen ja päästöihin. Lisäksi tutkitaan korkean hyötysuhteen hydraulikomponentteja sekä niiden vaikutusta polttoaineenkulutukseen.
StatusFinished
Effective start/end date17/01/201731/12/2018

Collaborative partners

  • Aalto University (lead)
  • Bosch Rexroth Oy (Project partner)
  • Fiellberg Oy (Project partner)
  • Hydroline Oy (Project partner)
  • Ponsse Oyj (Project partner)
  • Valmet Oyj (Joint applicant)
  • Vilakone Oy (Project partner)
  • Business Finland Oy (Project partner)
  • Tampereen teknillinen yliopisto

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

  • SDG 7 - Affordable and Clean Energy

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.