Project Details

Description

Aalto-yliopiston hentoTouch-projekti tähtää täysin uudenlaisen tietyn aivosairauden hoitoon tarkoitetun teknologian kehittämiseen. Keksintö on saanut alkunsa Biodesign Finland -hankkeesta, jonka tarkoituksena on tunnistaa terveydenhuollon tarpeita ja kehittää näihin tutkimukseen pohjautuvia ratkaisuja. hentoTouch yhdistää tutkimusta tieteen eri osa-alueilta luoden täysin uudenlaisen konseptin kyseisen sairauden hoitoon. Hoitomuoto tuo helpotuksen valtavaan maailmanlaajuiseen terveysongelmaan, joka nykyisellään aiheuttaa myös huomattavan taloudellisen taakan terveydenhuollolle sekä tuottavuuden rajoittumisen kautta. Projektin tavoitteena on luoda ratkaisu, joka tarjoaa mahdollisuuden parempiin hoitotuloksiin ja siten potilaiden elämän laadun paranemiseen sekä huomattaviin julkisten varojen säästöihin. Lisäksi hanke tuo Suomen kansainvälisen eturintamaan kyseisen aivosairauden hoidossa.
Short titleTUTL hentoTouch
AcronymhentoTouch
StatusActive
Effective start/end date01/01/202230/06/2023

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.