Healing and modular healthcare facilities

Project Details

Description

Terveyspalveluiden tarjonta muuttuu ammattilais- ja tuottajalähtöisestä kohti yksilöä tukevan ja parantavan ympäristön luomiseen lähelle asiakasta. Samalla monimutkaisia hoitoja keskitetään entistä suurempiin sairaalamaisiin tiloihin. Hoitoympäristöjen ja tilojen suunnittelussa ja rakentamisessa ei ole riittävästi huomioitu joustoa näiden palveluita keskittävien ja hajauttavien tekijöiden välillä. Keskeinen ongelma on vanhanaikaiset ja joustamattomat ratkaisut. Investoinnit ovat monimutkaisia, kalliita, aikaa vieviä ja paikallisilla voimilla toteutettuja vaikka terveydenhuolto pohjimmiltaan on samanlaista globaalisti. Projekti ehdottaa terveydenhuollon palveluiden paikkariippumattomampaan ja joustavampaan tuottamiseen ratkaisuksi modulaarisuuteen perustuvia tilainnovaatioita. Modulaarisuuden avulla tilainvestoinnit voidaan osittaa kokonaisuuksiin, joista vastaa niihin erikoistuneet kansainväliset yritykset ja niiden muodostamat verkostot. Esimerkkejä modulaarisista ratkaisuista ovat mm. standarditoiminnallinen koottava ja purettava tilamoduuli tarvittavalla teknologialla (esim. potilashuone, leikkaussali), tai standardimittainen siirrettävä tilamoduuli (esim. osaston rakennusviipale). Projekti luo uutta osaamista vastaamalla seuraaviin kysymyksiin: 1) Missä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa modulaarisuus olisi ratkaisu tilainvestoinneissa? ja 2) Millainen yritysten ja toimijoiden ekosysteemi tarvitaan modulaaristen kokonaisratkaisujen toimittamiseen? Tuotetuilla ratkaisuilla tähdätään potilaiden ja palveluntuottajien kannalta edullisempiin ja joustavampiin tilainvestointeihin, kustannusvaikuttavampiin hoitoprosesseihin ja miellyttävämpiin hoito- ja työympäristöihin. Yrityksille hanke tuottaa tietoa uusista modulaarisuutta hyödyntävistä suunnittelu- ja tuotantoratkaisuista, ja niiden kaupallistamisen mahdollistamista liiketoimintaekosysteemeistä.
AcronymHeMoHes
StatusFinished
Effective start/end date01/03/201631/05/2018

Collaborative partners

 • Aalto University (lead)
 • Tekes:Research funding (other) (Project partner)
 • JKMM Arkkitehdit Oy (Project partner)
 • Parmaco Oy (Project partner)
 • Skanska Oy (Project partner)
 • Oy Halton Group Ltd (Project partner)
 • Business Finland Oy (Project partner)
 • Helsingin yliopisto
 • Ramboll Finland Oy
 • Työterveyslaitos

UN Sustainable Development Goals

In 2015, UN member states agreed to 17 global Sustainable Development Goals (SDGs) to end poverty, protect the planet and ensure prosperity for all. This project contributes towards the following SDG(s):

 • SDG 7 - Affordable and Clean Energy
 • SDG 11 - Sustainable Cities and Communities
 • SDG 12 - Responsible Consumption and Production

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.