Hassle-free wireless charging for small autonomous electric vehicles

Project Details

Description

Parkzia-projektissa kehitetään helppo tapa ladata langattomasti pienikokoisia sähköajoneuvoja, kuten vihivaunuja, mobiilirobotteja, sähköskoottereita ja sähköpyörätuoleja. Ratkaisussamme ajoneuvon sijainti tai asento ei ole kriittinen, kuten nykyisissä ratkaisuissa on. Innovaatiomme mahdollistaa huolettoman latauksen. Mottomme on ”sinä vain parkkaat, me huolehdimme lopusta”.
AcronymParkzia
StatusFinished
Effective start/end date01/07/202030/06/2022

Collaborative partners

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.