Hajautettujen järjestelmien testaus, verifiointi, ja synteesi

    Project Details

    Short titleTVSDS/Heljanko
    StatusFinished
    Effective start/end date01/01/201031/12/2010