Green factory design tool kit (GREEF)

Project Details

Description

Aalto-yliopiston tavoitteena GREEF-hankkeessa on kehittää hiilijalanjälkilaskuri tehtaan valmistusoperaatioille, ja osittain myös toimitusketjulle. Laskuri perustuu elinkaariarvioinnin (ISO 14040-44) ja tuotteiden hiilijalanjäljen (ISO 14067) standardeille. Laskurissa on monipuolinen luettelo erilaisista tehtaan energialähteistä, tuotannon rakenteista, valmistusresursseista ja logistiikkaratkaisuista, jotka ovat relevantteja hiilijalanjäljen kannalta. Laskuri hyödyntää elinkaariarvioinnin inventaarioanalyysiä (Life Cycle Inventory, LCI), jossa tuotantojärjestelmä ja -ketju jaetaan yksikköprosesseihin, joille kullekin lasketaan materiaali- ja energiavirrat sekä niihin liittyvät päästöt mm. erilaisia materiaali- ja energiakohtaisia päästökertoimia käyttämällä. Projekti tuottaa myös uutta dataa yrityskohtaisten käytännöllisten tutkimusten kautta. Laskuri on luonteeltaan dynaaminen huomioiden erilaiset energia- ja materiaalivirrat. Se on helppokäyttöinen ja sen avulla yritykset voivat arvioida tuotannon suunnittelun, investointien ja ohjauksen ympäristövaikutuksia yleisesti ja yksityiskohtaisemmin. Hiilijalanjälkilaskelmat tuottavat yrityksille tietoa päätöksenteon tueksi kohti vähähiilistä tuotantoa, vihreää brändäystä ja viennin kasvua.
Short titleGREEF-2
AcronymGREEF
StatusActive
Effective start/end date01/09/202131/08/2023